Hakkımızda

Avukat Sait Ömür, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2015 yılında hukuk bürosunu kurmuştur. 2015 yılı itibarıyla Ankara Barosu üyesi olarak avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Avukat Sait Ömür, 2014-2017 yılları arasında Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu üyeliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi üyeliği ve 2018 yılı itibarıyla da Ankara Barosu CMK Merkezi üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Ceza hukuku, bilişim hukuku, aile ve boşanma hukuku, tazminat hukuku, uluslararası hukuk ve yabancılar hukuku, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bireysel başvuru hukuku, idare ve vergi hukuku alanlarında faaliyet yürüten Avukat Sait Ömür, bu faaliyetlerin yanı sıra KVKK danışmanlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ışığında faaliyetlerini yürüten Avukat Sait Ömür Hukuk Bürosu; özen ve dikkat yükümlülüğünü ve sır saklama yükümlülüğünü ilke edinmiştir.